Menu

Streaming af aktiviteter i Folkekirken

Mange kirker har i disse dage udvist interesse for at streame deres aktiviteter som et tilbud til alle de borgere, som ikke kan besøge kirkerne fysisk. Streaming af aktiviteter i kirken falder ind under to forskellige områder, som I kan læse mere om her.

Gudstjenester

Ønsker I at live-streame en gudstjeneste, så er der forskel på, om I streamer med eller uden sangtekster:

  • Gudstjenester – uden sangtekster
    Hvis I live-streamer gudstjenester, hvor I ikke bruger sangtekster, så vil der ikke være anvendelse af rettigheder, som falder ind under Copydan Tekst & Nodes område.
  • Gudstjenester – med sangtekster
    Viser I sangtekster, når I live-streamer gudstjenester, så kan det ske på baggrund af jeres aftale med Copydan Tekst & Node.Live-streamingen må ikke foregå via Facebook, YouTube eller andre sociale medier, og I må ikke gemme en kopi af gudstjenesten på hjemmesiden efterfølgende.Ønsker I at gemme gudstjenesten og gøre den tilgængelig on demand på kirkens hjemmeside eller andet, så gælder bestemmelserne som ved koncerter – nemlig, at der dels skal laves en aftale med KODA, og at der dels skal sikres accept for kopiering af sangtekster fra rettighedshaverne. Det sker ved at rette direkte henvendelse til de komponister og tekstforfattere, der står bag materialet.

Koncerter

Ønsker I at live-streame en koncert fra kirken, så gælder der nogle andre regler end for gudstjenester:

  • Offentlig fremførelse af musikken kræver, at I har en aftale med KODA. Læs mere her.
  • Kopiering af sangtekster i forbindelse med offentlig fremførelse skal klareres direkte med de komponister og tekstforfatter, der står bag de tekster, der benyttes.*

 

*Copydan Tekst & Node arbejder på at lave en kollektiv løsning, der kan håndtere denne brug, og vi opdaterer siden her, når der er noget nyt.