Menu

Om Tekst & Node

Copydan Tekst & Node er en forvaltningsorganisation på tekstområdet.

Vi har eksisteret siden 1980 og er ejet af dem, der skriver og udgiver tekster og noder. Vores bestyrelse består af danske udgiverorganisationer, forfatterforeninger, journalistforbund, illustratorer og musikorganisationer.

Bestyrelsen består af ni medlemmer fra organisationer med skabende kunstnere (autorer) og fem medlemmer fra udgivere, der vælges på den årlige generalforsamling. Repræsentanterne for autorernes rettighedsgruppe vælges årligt på generalforsamlingen af medlemmerne af autorernes rettigheds­gruppe. Repræsentanterne for udgivernes rettighedsgruppe vælges årligt på generalforsamlingen af medlemmerne af udgivernes rettighedsgruppe.

Kulturministeriet har godkendt Copydan Tekst & Node som forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler om kopiering på vegne af både forfattere og udgivere.

Læs godkendelsen på undervisnings- og erhvervsområdet

 

Øvrige godkendelser

Udover den overordnede godkendelse på undervisnings- og erhvervsområdet har Copydan Tekst & Node også følgende supplerende godkendelser, som dækker over muligheden for bl.a. digital kopiering og tilgængeliggørelse af eksamensopgaver på Materialeplatformen såvel som brug af materiale til optagelsesprøver på Københavns Universitet.

Derudover er vi også godkendt til at indgå aftaler om brug og kopiering af ophavsretligt beskyttet musikmateriale i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Læs godkendelsen på erhvervsområdet med mulighed for digital brug

Læs godkendelsen på undervisningsområdet med mulighed for digital kopiering til intern, administrativ brug

Læs godkendelsen for eksamensopgaver på undervisningsområdet

Læs godkendelsen af optagelsesprøver på Københavns Universitet 

Læs godkendelsen for musikmateriale for kor/orkester og arrangementsområdet

Læs godkendelsen for det statslige område ifht. brug af Det Administrative Bibliotek

Copydan Tekst & Node er også godkendt forvaltningsorganisation inden for andre aftaleforhold, herunder aftaler på biblioteksområdet samt ifm. digitaliseringsprojekter. Nærmere information om godkendelserne og aftalerne kan findes under de respektive sider.

Godkendelser i Grønland

I Grønland har Naalakkersuisut godkendt Copydan Tekst & Node til at kunne indgå aftaler på baggrund af aftalelicenssystemet, jf. anordningens §§ 13 og 14.

Godkendelsen dækker undervisning og intern brug (analog intern brug).

Læs godkendelsen her på både dansk og grønlandsk

Derudover er vi også godkendt af Naalakkersuisut på biblioteksområdet i forbindelse med gengivelse af bogomslag.
Det betyder, at Landsbiblioteket Nunatta Atuagaateqarfia har mulighed for at tilslutte sig rammeaftalen for de kommunale biblioteker om brug af bogomslag.

Læs godkendelsen om bogomslag her

 

Vi er en nonprofitorganisation

Copydan Tekst & Node tilbyder kopiaftaler, som gør, at uddannelsesinstitutioner og virksomheder lovligt kan anvende kopier af ophavsretligt beskyttet tekst- og nodemateriale i deres arbejde.

Som nonprofitorganisation viderefordeler vi indkomne midler fra kopiaftalerne til de rettighedshavere, som får kopieret deres værker.

Læs mere om vores ydelser og fordeling af vederlag her

 

Tekst & Node er en del af Copydan-huset

I Copydan-huset bor seks forvaltningsorganisationer.  Udover Tekst & Node er der foreningerne Arkiv, AVU-medier, VISDA, KulturPlus og Verdens TV.

Der er tale om seks selvstændige organisationer med egen bestyrelse og egne vedtægter. Fælles er, at vi arbejder for at sikre adgang til medier, kunst, litteratur, tekster, noder, tv- og filmværker og kulturarv.

Samtidig arbejder vi for at sikre rettighedshaverne en fair og rimelig betaling for brug af deres materiale, hvilket kommer videnssamfundet og det danske kulturliv til gode.

Få overblik over alle Copydan-foreningerne her

 

Yderligere information

I menuen øverst til venstre kan du læse mere om Copydan Tekst & Nodes bestyrelse og organisation samt se vedtægter, årsregnskaber m.m.

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 02 / kontakt@tekstognode.dk.