Menu

Om Tekst & Node

Copydan Tekst & Node er en forvaltningsorganisation på tekstområdet. Vi har eksisteret siden 1980 og er ejet af dem, der skriver og udgiver tekster og noder. Vores bestyrelse består af danske udgiverorganisationer, forfatterforeninger, journalistforbund, illustratorer og musikorganisationer.

Tekst & Node indgår kopiaftaler, som giver mulighed for at anvende ophavsretsligt beskyttet tekst -og nodemateriale i forbindelse med kopiering og tilgængeliggørelse. Vi har kopiaftaler med bl.a. undervisningsinstitutioner samt med en lang række private og offentlige virksomheder og institutioner.

Non-profit samt stiftet og styret af rettighedshaverne

Tekst & Node er en privat forvaltningsorganisation, der er etableret og ejet af rettighedshaverne på tekstområdet. Vores bestyrelse består af 14 danske udgiverorganisationer, forfatterforeninger, journalistforbund, illustratorer og musikorganisationer. Vi er non-profit og sørger for at sende pengene fra kopiaftalerne videre til de rettighedshavere, som står bag de værker, der er blevet kopieret. 

Godkendt af Kulturministeriet

Vi har eksisteret siden 1980 og er godkendt af Kulturministeriet. Vi er godkendt som forvaltningsorganisation både på undervisnings-og erhvervsområdet og har derudover en række supplerende godkendelser. Vi er også godkendt indenfor andre aftaleforhold som på fx biblioteksområdet, i forbindelse med digitaliseringsprojekter samt på Grønland.

Del af kulturelt kredsløb, der sikrer nye tekster og noder

Vi er en del af et vigtigt kulturelt kredsløb, der sikrer, at journalister, komponister, udgivere og illustratorer får betaling for brugen af deres arbejde, så der hele tiden kan skabes nyt tekster og noder.


Vi fordeler langt størstedelen af vederlagene individuelt, resten fordeler vi kollektivt. I 2022 fordelte vi 96,7 % af alle vederlag individuelt.

Den individuelle fordeling sker på baggrund af et meget nøjagtigt matematisk system, der inkluderer en årlig stikprøve på ca. 50 mio. sider kopier og en database med registreringer tilbage fra 1997. Det betyder, at vi med 95% nøjagtighed kan beregne, hvem der har vederlag til gode. Læs mere her om vores fordeling –  og dyk ned i disse små video explainers, der går helt tæt på fordelingen af vederlag

Vi laver kopiaftaler med alle, der bruger kopier i hverdagen

Vores kunder er skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder samt offentlige institutioner og instanser. Priserne og rammerne er baseret på grundige undersøgelser foretaget i tæt samarbejde med de forskellige aftaleparter. Det gør, at aftaleproduktet hele tiden afspejler det faktiske kopieringsforbrug. Læs mere om aftalerne her

Vi samarbejder også med biblioteker, forlag, foreninger m.fl., der har brug for at klarere rettighederne til fx større digitaliseringsprojekter, hvor bagkataloger og tidsskrifter skal være tilgængelige online.

Gensidighedsaftaler til brug ud over grænserne

Vi samarbejder med andre lande omkring fordeling af vederlag for kopiering af tekstmateriale på tværs af landegrænser. Vi har gensidighedsaftaler med en lang række udenlandske søsterorganisationer, som kommer rettighedshavere til gode, når danske værker kopieres i udlandet og omvendt.