Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

Aftale og pris

Prisen afgøres af jeres aftalekombination.

Sogne og kirker bestemmer selv deres aftalekombination, og dermed hvilken brugergruppe, der skal have mulighed for at kopiere. Nedenfor kan I se priser på de forskellige aftalevalg, som kan kombineres alt efter behov.
Aftalens pris fastsættes på baggrund af antal brugere i de respektive aftalekombinationer. Vores aftaler med sogne og kirker indgås altid med ikrafttrædelse fra d. 1. januar.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

 

Priser pr. 1. januar 2021:

  • BASIS afregnes med 0,90 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet pr. år/pr. medlem pr. år.
  • TILVALG 1 afregnes med 2,60 kr. pr. konfirmand og minikonfirmand pr. år.
  • TILVALG 2a afregnes med 32,92 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.
  • TILVALG 2b afregnes med 61,20 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.

Læs aftalen for sogne og kirker her.

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål til aftalekombinationerne og priserne, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering