Menu

Fordeling af vederlag

De penge, som Copydan Tekst & Nodes kunder betaler for en kopiaftale, bliver fordelt videre til rettighedshaverne. Vi foretager så vidt muligt individuel fordeling af vederlag til rettighedshaverne, som afspejler den faktiske brug af deres værker.

I 2022 blev 96,7 % af alle vederlag fordelt individuelt. 
341.311.580 kr. blev fordelt individuelt, mens 11.616.332 kr. blev fordelt kollektivt.

I det omfang det ikke er muligt at fordele vederlag til rettighedshaverne gennem individuel fordeling, kan vi foretage en omfordeling, hvor vi anvender viden fra et andet lignende område, eller vi kan udbetale midlerne kollektivt til medlemsorganisationerne, som så varetager fordelingen af vederlag  ved at anvende midlerne til en række formål med relevans for vores forvaltningsområde.

På uddannelses- og sogneområdet fordeler vi vederlag individuelt. På erhvervsområdet fordeler vi kollektivt.

Læs mere om individuel fordeling i Politik for foreningens fordeling af vederlag til rettighedshaverne.

Læs mere om kollektiv fordeling i Den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler.


Individuel fordeling sker på baggrund af et tæt samarbejde med vores kunder

På uddannelses- og sogneområdet fordeler vi vederlag individuelt.

Der udpeges hvert år en række skoler og uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, der et helt skoleår skal indberette, hvilke værker de kopierer.

Kirker/sogne skal også oplyse os om, hvad de kopierer. Det kalder vi rapportering, og det sker i en periode på 3-4 uger flere gange om året. Alle de informationer, vi modtager, registrerer vi i vores database.

Igennem indberetninger fra de udvalgte skoler, uddannelser og kirker får vi oplysninger om, hvor mange sider og eksemplarer et givent materiale er blevet kopieret i. Kopierne registreres på sideniveau. Det vil sige, at de rettighedshavere, der har bidraget til præcis den enkelte kopierede side, får tildelt det tilsvarende vederlag.

Det er ikke et lotteri

Mange tror fejlagtigt, at fordi materiale, der er kopieret på ikke-indberettende institutioner, ikke registreres, så er det tilfældigt, om man får vederlag eller ej. Men det er der taget højde for i de statistiske algoritmer, der ligger bag fordelingssystemet.

Fordelingen af vederlag baseres dels på tidligere års indberettet materiale og dels på den årlige kopiering på skoler, uddannelser og institutioner, og den afspejler dermed den faktiske kopiering. Størrelsen på vederlag kan derfor variere fra år til år.

En anden variabel for vederlagets størrelse er den samlede fordelingssum, som også kan variere fra år til år. Fordelingssummen er afhængig af, hvor mange penge vi får ind via vores aftaler i det pågældende år.

Vederlag fra vores bilaterale aftaler

Udover at indgå aftaler med danske brugere indgår vi gensidighedsaftaler med søsterorganisationer over hele verden – det er vores bilaterale aftaler.

De bilaterale aftaler betyder, at danske rettighedshavere kan få betaling, når deres materiale kopieres i de lande, vi har aftaler med.

Læs mere om, hvilke organisationer vi har aftaler med, her.

 

Yderligere information

Læs mere om fordelingsprincipper her

Læs den generelle politik for fordeling af vederlag her.

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.