Menu

Aftaler og bilaterale aftaler

Vores aftaleprodukter

Kulturministeriet har godkendt Copydan Tekst & Node til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning på uddannelses- og erhvervsområdet. Nedenfor finder du links til aftaler på disse to områder.

Aftaler til uddannelsesområdet

Aftaler til erhvervsområdet

 

Bilaterale aftaler

Udover at indgå aftaler med danske brugere indgår vi gensidighedsaftaler med søsterorganisationer over hele verden – det er vores bilaterale aftaler.

De bilaterale aftaler betyder, at danske rettighedshavere kan få betaling, når deres materiale kopieres i de lande, vi har aftaler med. Det omvendte gør sig også gældende, når udenlandsk materiale kopieres i Danmark.

Copydan Tekst & Node er medlem af IFRRO, the International Federation of Reproduction Rights Organisations, og vi deltager aktivt i det internationale samarbejde. Vores bilaterale aftaler er baseret på det samarbejde.

Læs mere om IFFRO her

Vi har to typer af aftaler:

  • A-aftale: betaling for kopiering udveksles landene imellem.
  • B-aftale: betaling for kopiering forbliver i det land, de er optjent i. Pengene fordeles blandt optjeningslandets autorer og udgivere.

 

A-aftaler:

Australien

Belgien

Canada

England (CLA)

England (NLA – kun aviser)

Finland

Frankrig

Grækenland

Indien

Irland

Island

Italien

Lichtenstein/Schweiz

Norge

Spanien

Sverige

Sydafrika

Tyskland (kun vedrørende noder)

Tyskland

USA

 

B-aftaler:

Argentina

Brasilien

Filippinerne

Færøerne

Holland

Hong Kong

Japan

Mexico

New Zealand

Polen

Quebec

Singapore

Slovakiet

Taiwan

Tjekkiet

 

Andre typer af aftaler

Vi har indgået distributionsaftaler med de engelske organisationer The Ivors Academy of Music Creators (BASCA) og Printed Music Licensing Ltd (PMLL).

BASCA håndterer rettigheder for autorer, mens PMLL håndterer rettigheder på udgiversiden.

Distributionsaftalerne sikrer, at engelske rettighedshavere modtager vederlag, når der sker kopiering af deres noder og sangtekster her i Danmark.

Læs mere om BASCA her

Læs mere om PMLL her