Aftalepriser

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser.

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper. Priserne bliver reguleret årligt. Nedenstående priser er for 2023. Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 /

 

Aftenskoler, forbundene 1,081 kr. pr. undervisningstime
0,487 kr. pr. små hold
Aftenskoler, øvrige 1,647 kr. pr. undervisningstime
0,734 kr. små hold
AMU 54,11 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 265,67 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 324,83 kr. pr. aktive studerende
Efterskoler 255,27 kr. pr. elev
78,82 kr. pr. elev med særlige behov
Erhvervsakademier 420,48 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler 420,19 kr. pr. årselev for HTX, HHX, STX og HF
187,14 kr. pr. årselev for EUD og EUX teknisk
399,62 kr. pr. årselev for EUD og EUX merkantil
284,46 kr. pr. årselev for øvrige (AMU, SOSU, IDV og skolepraktik)
255,27 kr. pr. årselev for 10. kl. (eller øvrigt grundskoleniveau)
Filmskoler 129,21 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Folkeuniversiteter 227,04 kr. pr. årselev ved kurser
0,371 pr. deltager ved forelæsning
Forberedende Gunduddannelser (FGU) 149,74 kr. pr. årselev pr. år
Forskningsbiblioteker 8,09 kr. pr. bestilling (Interurban)
Forsvarsakademiet 165,30 kr. pr årselev for sergentskoler
550,53 kr. pr. øvrige årselev
0,56 kr. pr. dagskursist
Frie Fagskoler 73,76 kr. pr. årselev
Grundskoler 255,27 kr. pr. elev
Gymnasier 420,19 kr. pr. elev
280,13 kr. pr. elev (HF – 3 årigt)
315,15 kr. pr. elev (STX – 4 årigt)
Højskoler 191,67 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 187,14 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 324,83 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 839,72 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler 26,23 kr. pr. forskole-/kor-/orkester-/samspilselev
39,27 kr. pr. instrumentalelev
1,15 kr. for øvrig aktivitet
Navigationsskoler 309,51 kr. pr. årsstuderende
Politiskoler 507,87 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Professionshøjskoler 520,06 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Rigspolitiet 520,06 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 16,19 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 295,77 kr. pr. årselev
Specialskoler 31,91 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,1644 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 594,20 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler 255,27 kr. pr. heltidselev
1,147 kr. pr. holdelev
VUC AVU: 255,27 kr. pr. årskursist
HF: 420,19 kr. pr. årskursist