Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

Aftale og pris

Jeres pris er baseret på brancheaftaler og undersøgelser blandt virksomheder.

Ingen brancher er ens, og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en kopiaftale variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

 

Jeres regnestykke

I nogle brancher er virksomhederne meget teksttunge, og i deres arbejde gør de omfattende brug af andres udgivne materiale. I andre brancher kopierer man ikke i så stort omfang og anvender materiale til administrativt brug.

Der er også brancher, hvor virksomhederne har et særligt stort behov for brug af materiale, og derfor har disse virksomheder også dækket deres behov gennem andre aftaler og abonnementer, hvor de får adgang til fagrelevant materiale, foruden en aftale med os. Vores prissætning tager selvfølgelig hensyn til disse andre aftaler.

 

Pris for gennemsnitligt kopieringsforbrug

Priserne på vores aftaler bygger på resultater af en række undersøgelser i forskellige brancher i samarbejde med både brancheorganisationer og virksomheder. Prisen for en aftale beregnes pr. kontormedarbejder pr. år. Hvert år bliver vores kunder derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter de faktureres.

Priserne pr. 1. januar 2021 for en virksomhed med et gennemsnitligt kopieringsforbrug er 68,31 kr. pr. kontormedarbejder.Man betaler ikke for produktions-, rengørings- og kantinepersonale, men for kontormedarbejdere og administrative medarbejdere.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Se et eksempel på en standardaftale til virksomheder her.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til prisen eller vores aftaler, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering