Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node har eksisteret siden 1980

Statslige biblioteker

Kopiering til administrativ brug på landets statslige biblioteker er dækket af den kopieringssaftale, som staten har indgået. Derudover har bibliotekerne også en aftale om bogomslag.

Kopiering af tekster, noder mv. til administrationsbrug er dækket af statens aftale med Copydan Tekst & Node. Aftalen sikrer, at I kan bruge og kopiere ophavsretsligt beskyttet materiale  til intern brug på biblioteket. Se nærmere her

Aftale, der også dækker bogomslag

Aftalen om bogomslag for statslige biblioteker har vi forhandlet med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) i samarbejde med VISDA. Læs aftalen her.

Langt de fleste forlag samarbejder med Copydan Tekst & Node om aftalen vedrørende visning af bogforsider på hjemmesider. Her kan du finde de forlag, der har givet tilladelse til brug af bogomslag: Fuldmagt fra forlag

Digital brug af artikler

De statslige forskningsbiblioteker har desuden mulighed for skanning og digital videresendelse af videnskabelige artikler til andre biblioteker eller slutbrugere. Aftalen omfatter ca. 50.000 titler. Man kan rekvirere en liste over artiklerne ved at henvende sig til: forbiblioteker@kb.dk

Copydan Tekst & Node har indgået en rammeaftale med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) om digital brug af artikler.

Se aftalen om digital dokumentlevering her
Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her

Det er kun de forskningsbiblioteker, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, som må skanne og lagre artikler. Andre biblioteker må dog, f.eks. som del af fjernlånssamarbejdet, videreformidle artikler, som er skannet under ordningen.

Læs mere om digital brug af artikler på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kopiering på kommunale biblioteker, og hvilke muligheder og begrænsninger den kommunale aftale indeholder, så kontakt vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering