Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 15 autor- og udgiverorganisationer

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en aftale indeholder.

En aftale med Tekst & Node giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materialer fra både bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

En aftale med os dækker:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, artikler, noder osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • Deling af downloadet, copy-pastet og skannet materiale via mail internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.
  • Mulighed for at bestille faglitteratur hos Det Administrative Bibliotek og få dem leveret digitalt.

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 %, dog max. 20 sider, fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.

Læs om aftalens rammer for kopiering og materialebrug her.

 

Særligt ved digital kopiering
Benytter I jer af digitale kopier, skal I være opmærksomme på, at værker, der findes her, ikke må digitalkopieres. Denne undtagelse skyldes, at ophavsretsloven giver mulighed for at nedlægge forbud.

Pt. Har ingen dog nedlagt forbud.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål omkring aftalens muligheder og begrænsninger, er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering