Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

Aftale og pris

Priser pr. 1. januar 2021:

Prisen for en aftale om kopiering og tilgængeliggørelse af sangtekster ved offentlige arrangementer er pr. arrangement fastsat til 0,854 kr. pr. deltager pr. dag.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 2. kvartal i det pågældende år i forhold til 2. kvartal i året før.

Se et eksempel på en standardaftale til offentlige arrangementer her.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering