Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Nodes aftaler sikrer lovlig kopiering

Aftale og pris

Jeres pris er baseret på en rammeaftale med Kommunernes Landsforening og afregnes pr. indbygger

Aftalen er forhandlet og indgået med Kommunernes Landsforening og alle landets 98 kommuner har tilsluttet sig rammeaftalen pr. 1.1. 2011. Aftalen afregnes årligt på baggrund af antal indbyggere i de respektive kommuner.

Prisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i lønindekset 3. kvartal i forhold til 3. kvartal året før.

Prisen pr. 1. januar 2019 er 2,76 kr. pr. indbygger pr. år.

Se rammeaftalen for kommuner  her.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til prisen eller aftalen, er du velkommen til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering