Menu

Vidste du:

Vores kunder er uddannelser samt private og offentlige virksomheder

Kommunale biblioteker

Kopiering til administrativ brug på landets offentlige biblioteker er dækket af den kopieringsaftale, som kommunen har indgået. Derudover har bibliotekerne også en aftale om bogomslag.

Kopiering af tekster, noder mv. til administrationsbrug er dækket af jeres kommuneaftale. Aftalen er en rammeaftale, som sikrer, at I kan bruge og kopiere ophavsretsligt beskyttet materiale  til intern brug på biblioteket. Se nærmere her.

Rammeaftale, der dækker bogomslag

Biblioteker har behov for at kunne kommunikere med og sende materiale til deres brugere. Copydan Tekst & Nodes aftaler til biblioteker giver mulighed for at stille bogomslag til rådighed, når en bog skal omtales på deres forskellige digitale platforme.

Rammeaftalen om bogomslag for kommunale biblioteker har vi indgået med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i samarbejde med VISDA (tidligere Copydan Billeder). Tidligere var Kommunernes Landsforening (KL) aftalepart på vegne af folkebibliotekerne, men opgaven ligger nu hos DDB.

Læs rammeaftalen her
Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her

Hvis man som rettighedshaver ikke ønsker sine værker gengivet inden for de vilkår, som er forhandlet i rammeaftalen, kan man nedlægge forbud mod denne brug. Læs mere om forbudsnedlæggelse her

Vær opmærksom på, at aftalen om bogomslag bliver administreret af VISDA.
Er der spørgsmål til aftalen, så kan du henvende dig til dem her. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kopiering på kommunale biblioteker, og hvilke muligheder og begrænsninger den kommunale aftale indeholder, så kontakt vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering