Vind en forfatter - for indberettende skoler

 

Grundskoler og musikskoler, som indberetter, har mulighed for at vinde en forfatter

Hvert skoleår indberetter ca. 170 skoler og uddannelser, hvad de kopierer og printer. Det er et led i vores fordeling af vederlag til rettighedshaverne. Copydan Tekst & Node afholder i den forbindelse en konkurrence, hvor en række skoler kan vinde workshops, foredrag, koncerter og musiktimer med en professionel forfatter eller musiker samt bogpræmier.

Det eneste, skolerne skal gøre, er grundigt at indberette deres kopiering igennem et helt skoleår.

1.-præmie:    En workshop med en forfatter eller en koncert med en musiker.
2.-præmie:    Et foredrag med en forfatter eller musiker.
3.-præmie:    Bogpræmier til skolen.

Se, hvilke forfattere og musikere man kan vinde i vores præmiekatalog

Læs alt om indberetning på kopitilundervisning.dk

 

Konkurrencebetingelser

Alle grundskoler og musikskoler, der er udpeget til at indberette kopier til Copydan Tekst & Node, deltager i konkurrencen, som løber et skoleår ad gangen. De skoler, der har været grundigst med deres indberetning, deltager i lodtrækningen om præmierne.

Lodtrækningen sker i maj måned ved slutningen af indberetningsperioden. Vinderne får direkte besked. Der trækkes 5 førstepræmier, 5 andenpræmier og 10 tredjepræmier.

1.-præmier: 5 skoler vinder en forfatterworkshop eller en skolekoncert for et efter aftale afgrænset antal elever.
2.-præmier: 5 skoler vinder et foredrag eller musiklektioner for et efter aftale afgrænset antal elever. Varighed er højst 2 timer.  
3.-præmier: 10 skoler vinder flotte bogpræmier.

Copydan Tekst & Node formidler kontakten mellem skolen og den valgte forfatter eller musiker, der herefter selv aftaler tid og sted, samt hvilket klassetrin og antal elever præmien skal afholdes for.

Workshop, koncert eller foredrag skal afholdes i det efterfølgende skoleår. Det samme gælder for bogpræmier. 

Vinderskolerne vælger selv en forfatter eller musiker fra præmiekataloget.

Kontakt koordinator Kate Dyhrberg Sørensen på tlf. 35 44 14 29 / kds@copydan.dk for yderligere oplysninger.