Menu

Aftale og pris

Her kan du få et overblik over, hvad aftalen koster, hvem pengene går til, hvilke rammer der er for kopiering, og hvilke forpligtelser en aftale indeholder.

Kopieringsaftalen giver jer mulighed for at kopiere fra tekster og noder fra hele verden, uden at I skal søge om tilladelse fra hver enkelt forfatter, illustrator, forlag m.fl., hver gang I kopierer ophavsretligt beskyttet materiale.

 

Prisen for jeres aftale

Pris pr. elev for undervisningsåret 2018/19:

  • 234,57 kr. pr. elev pr. undervisningsår

 

Sådan beregner vi prisen 

Den samlede pris for aftalen afhænger af antallet af tilmeldte elever pr. 5. september i det igangværende undervisningsår. Vi sender jer en mail, når I skal oplyse elevtallet.

Vil du have flere oplysninger om, hvordan vi beregner prisen for din aftale, så kan du kontakte vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen – se kontaktinfo nederst på siden.

 

Se din kopieringsaftale

Alle aftalerne er rammeaftaler indgået mellem Copydan Tekst & Node og den relevante forhandlingsinstitution. Læs rammeaftalen for kopiering på privatskoler her

 

Én aftale giver tilladelse til kopiering fra alt materiale

Det er ophavsretsloven, der bestemmer, at man skal have tilladelse til at kopiere fra andres tekst- og nodemateriale. Tekst & Nodes opgave er at give disse tilladelser igennem én samlet aftale.
Kort sagt, har man én aftale med os, har man en aftale med rettighedshavere til både dansk og udenlandsk tekst- og nodemateriale. Derfor kan skoler med en kopieringsaftale kopiere uden at forholde sig til andet end at overholde aftalens regler for kopiering, der forklaret yderligere i menuen til venstre.

 

Vi sender pengene videre til dem, der har skrevet det, I kopierer

De penge skolen betaler for at have en aftale, sender vi videre til rettighedshaverne til de materialer, I kopierer.
På den måde sikrer kopiaftalerne, at de personer, der lever af at udarbejde tekst- og nodemateriale, får en fair kompensation, når  deres materiale bliver kopieret.

 

Skolen friholdes af krav

Hvis en rettighedshaver mener, at skolen uretmæssigt har kopieret hans/hendes værker, vil skolen blive friholdt af de krav, rettighedshaveren måtte stille. Friholdelse sker naturligvis under forudsætning af, at skolen har en aftale og har holdt sig inden for aftalens rammer for kopiering.

 

Skolen skal informere ansatte og elever, der kopierer

Skolens ansatte og elever, der kopierer i forbindelse med undervisning, skal informeres om de rammer, der er for kopiering. Copydan Tekst & Node sender infomateriale til skolen, som vi beder jer dele med de ansatte via intranettet, ophæng af plakater, mails eller andre relevante kanaler. Skolen er selv ansvarlig for, at aftalens rammer for kopiering overholdes.

 

Indberetning af kopier er en del af jeres kopiaftale

Hvert år udvælges et repræsentativt antal skoler til at fortælle os, hvad de kopierer igennem hele skoleåret. Oplysningerne er et vigtigt grundlag for, at Copydan Tekst & Node kan sende de penge, skolen betaler for aftalen, videre til de rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret.
En skole, der udvælges til at oplyse om kopierne, skal oplyse os om, hvem der har skrevet og udgivet det ophavsretligt beskyttede materiale, der bliver kopieret, og hvor mange eksemplarer det er blevet kopieret i. Se mere om indberetning i menuen til venstre.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering