Menu

Aftale og pris

Her kan du få et overblik over, hvad aftalen koster, hvem pengene går til, hvilke rammer der er for kopiering, og hvilke forpligtelser en aftale indeholder.

Kopieringsaftalen giver jer mulighed for at kopiere fra tekster og noder fra hele verden, uden at I skal søge om tilladelse fra hver enkelt forfatter, illustrator, forlag m.fl., hver gang I kopierer ophavsretligt beskyttet materiale.

 

Prisen for jeres aftale

Aktuel pris for erhvervsakademier kan ses her

Prisen bliver reguleret hvert år pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor 2. kvartal i forhold til 2. kvartal året før. Priser og betalingsvilkår finder du i din institutions kopieringsaftale.

Vil du have flere oplysninger om, hvordan vi beregner prisen for din aftale, så kan du kontakte vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen – se kontaktinfo nederst på siden.

 

Se din kopieringsaftale

Herunder finder du link til rammeaftalen for din institution: Erhvervsakademier

 

Hvad er aftalens varighed?

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2013, den løber over fire år og erstatter alle aftaler om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale, som institutionen tidligere har indgået med Copydan Tekst & Node.

Aftalen kan opsiges skriftligt af begge partermed minimum 3 måneders varsel til ophør d. 30. juni eller d. 31. december.

Ved aftalens ophør bortfalder rettigheder og pligter i henhold til aftalen, ligesom alle former for digitalt lagret materiale, som er kopieret i henhold til aftalen, skal slettes og gøres utilgængeligt for brugerne/de studerende.

 

Én aftale giver tilladelse til kopiering fra alt materiale

Det er ophavsretsloven, der bestemmer, at man skal have tilladelse til at kopiere fra andres tekst- og nodemateriale. Tekst & Nodes opgave er at give disse tilladelser igennem én samlet aftale. Kort sagt, har man én aftale med os, har man en aftale med rettighedshavere til både dansk og udenlandsk tekst- og nodemateriale. Derfor kan skoler med en kopieringsaftale kopiere uden at forholde sig til andet end at overholde aftalens regler for kopiering, der forklaret yderligere i menuen til venstre.

 

Skolen friholdes af krav

Hvis en rettighedshaver mener, at skolen uretmæssigt har kopieret hans/hendes værker, vil skolen blive friholdt af de krav, rettighedshaveren måtte stille. Friholdelse sker naturligvis under forudsætning af, at skolen har en aftale og har holdt sig inden for aftalens rammer for kopiering.

 

Vi sender pengene videre til dem, der har skrevet det, I kopierer

De penge skolen betaler for at have en aftale, sender vi videre til rettighedshaverne til de materialer, I kopierer. På den måde sikrer kopiaftalerne, at de personer, der lever af at udarbejde tekst- og nodemateriale, får en fair kompensation, når  deres materiale bliver kopieret.

 

Når I skal oplyse om kopieringsgrundlaget

For at vi kan sende de penge, I betaler for kopieringsaftalen, videre til rettighedshaverne, er I forpligtede til at fremsende oplysninger om det kopierede materiale eller give os direkte adgang til materialet. Metoden aftaler vi indbyrdes.

 

Ansatte og elever, der kopierer, skal informeres

Institutionens ansatte og elever, der kopierer i forbindelse med undervisning, skal informeres om de rammer, der er for kopiering. Copydan Tekst & Node sender infomateriale til jer, som vi beder jer dele med de ansatte via intranettet, ophæng af plakater, mails eller andre relevante kanaler. Institutionen er selv ansvarlig for, at aftalens rammer for kopiering overholdes

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering