Udbetaling af vederlag

 

Hvert år udbetaler Copydan Tekst & Node vederlag til rettighedshaverne

Vær opmærksom på, at vi fra og med 2018 ændrer udbetalingsdatoen i januar til februar. Vederlag for undervisningsområdet vil i 2018 være til disposition hos rettighedshaverne onsdag d. 21. februar.

Du kan læse om begrundelsen for flytningen af udbetalingen her
 

Overordnet udbetaler vi vederlag tre gange årligt:

Februar: Udbetaling på undervisningsområdet og sogneområdet.
Vederlag for kopiering i landets sogne, på skoler og uddannelser på alle niveauer i forrige skoleår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2018 dækker kopiering i skoleåret 2016/2017.

Marts: Udbetaling for eksamensopgaver.
Vederlag for brug i Undervisningsministeriets eksamensopgaver i forrige kalenderår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2018 dækker materiale brugt i eksamensopgaver for hele 2017.

Maj: Udbetaling på erhvervsområdet.
Vederlag for kopiering i offentlige og private virksomheder samt kommunale institutioner i forrige kalenderår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2018 dækker kopiering i hele 2017.

Derudover er der løbende opsamlingsudbetalinger af vederlag, der ikke tidligere har kunnet udbetales og udbetaling af vederlag for kopiering i udlandet. Copydan Tekst & Node står også for udbetaling af vederlag for lydbøger på vegne af Nota.
 

Udbetalingsdatoer 2018

21. februar: Udbetaling for kopiering på undervisningsområdet og i landets sogne.

28. februar: Opsamlingsudbetaling + udbetaling til rettighedshavere med udenlandsk bank

14. marts: Udbetaling for brug i eksamensopgaver + opsamlingsudbetaling

11. april: Opsamlingsudbetaling

16. maj: Udbetaling for kopiering på erhvervsområdet + opsamlingsudbetaling

13. juni: Opsamlingsudbetaling

12. september: Opsamlingsudbetaling

10. oktober: Opsamlingsudbetaling

14. november: Opsamlingsudbetaling

12. december: Opsamlingsudbetaling

 

UDBETALING TIL NEMKONTO

Vi udbetaler dit vederlag til NemKonto.

Det gør vi af både sikkerhedsmæssige og praktiske grunde. Vi har fx ikke direkte adgang til at se dit kontonummer, og du behøver ikke huske at give os besked, hvis du skifter bankkonto.

Hvis du ønsker at ændre dine udbetalingsoplysninger, kan du bruge vores selvbetjening, C-Selv, eller kontakte os via e-mail eller brev. Af revisionsmæssige grunde må vi ikke modtage dine udbetalingsoplysninger over telefonen.

Vær opmærksom på, at der ikke automatisk er tilknyttet en NemKonto til dit CVR-nummer.

Læs mere om NemKonto her

Benytter du en udenlandsk bank, udbetaler vi til dit kontonummer. Husk derfor at give os besked, hvis du skifter bank.

 

INDBERETNING TIL SKAT

Vi indberetter automatisk dit vederlag til SKAT som B-indkomst.
Vederlaget er momsfrit, men alle rettighedshavere betaler AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.