Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

"Det siges, at penge ikke lugter, men kopipenge gør nu altså. De lugter godt! De lugter af, at nogen læser, tolker og arbejder med det, vi skriver."

- Kim Fupz Aakeson

Udbetaling af vederlag

Copydan Tekst & Node udbetaler vederlag til rettighedshavere tre gange årligt.

Udbetaling på undervisningsområdet og sogneområdet

Vederlag for kopiering i landets sogne, på skoler og uddannelser på alle niveauer i forrige skoleår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2021 dækker kopiering i skoleåret 2019/2020.


Udbetaling for eksamensopgaver

Vederlag for brug i Undervisningsministeriets eksamensopgaver i forrige kalenderår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2021 dækker materiale brugt i eksamensopgaver for hele 2020.


Udbetaling på erhvervsområdet

Vederlag for kopiering i kommunale institutioner i forrige kalenderår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2021 dækker kopiering i hele 2020.

Derudover er der løbende opsamlingsudbetalinger af vederlag, der ikke tidligere har kunnet udbetales og udbetaling af vederlag for kopiering i udlandet.

 

Udbetaling til NemKonto

Vi udbetaler dit vederlag til NemKonto.

Det gør vi af både sikkerhedsmæssige og praktiske grunde. Vi har fx ikke direkte adgang til at se dit kontonummer, og du behøver ikke huske at give os besked, hvis du skifter bankkonto.

Hvis du ønsker at ændre dine udbetalingsoplysninger, kan du bruge vores selvbetjening, C-Selv, eller kontakte os via e-mail eller brev. Af revisionsmæssige grunde må vi ikke modtage dine udbetalingsoplysninger over telefonen.

Vær opmærksom på, at der ikke automatisk er tilknyttet en NemKonto til dit CVR-nummer.

Læs mere om NemKonto her

Benytter du en udenlandsk bank, udbetaler vi til dit kontonummer. Husk derfor at give os besked, hvis du skifter bank.

 

Indberetning til SKAT

Vi indberetter automatisk dit vederlag til SKAT som B-indkomst.
Vederlaget er momsfrit, men alle rettighedshavere betaler AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.