Menu

Udbetaling af vederlag

Copydan Tekst & Node udbetaler vederlag til rettighedshavere to gange årligt. Derudover er der løbende opsamlingsudbetalinger af vederlag, der ikke tidligere har kunnet udbetales og udbetaling af vederlag for kopiering i udlandet.

 

Sådan udbetaler vi

Tekst & Node udbetaler vederlag til rettighedshavere på baggrund af den kopiering af tekster og noder, vores kunder foretager.

Undervisningsområdet og sogneområdet: Vederlag for kopiering i landets sogne, på skoler og uddannelser på alle niveauer i forrige skoleår. Det vil sige, at udbetalinger i 2024 dækker kopiering i skoleåret 2022/2023.

Udbetaling for eksamensopgaver: Vederlag for brug i Undervisningsministeriets eksamensopgaver i forrige kalenderår.
Det vil sige, at udbetalinger i 2024 dækker materiale brugt i eksamensopgaver for hele 2023.


Aconto-vederlag

Alle danske rettighedshavere, der opfylder en række kriterier, får mulighed for at få udbetalt et forskud.
Copydan Tekst & Nodes bestyrelse har vedtaget, at der udbetales vederlag for kopiering to gange årligt: et forskud i august og et faktisk vederlag året efter i februar. Det faktiske vederlag er baseret på brugen af rettighedshavernes værker – fratrukket forskuddet.
Acontoudbetalingen finder sted ultimo august 2024.

Læs mere om beregning af og vilkår for aconto-vederlag her.

 

Indberetning til SKAT

Vi indberetter automatisk dit vederlag til SKAT som B-indkomst.
Vederlaget er momsfrit, men alle rettighedshavere betaler AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

 

NemKonto, CVR, CPR og udenlandske konti

Vi udbetaler dit vederlag til NemKonto. Det gør vi af sikkerhedsmæssige og praktiske grunde. Vi har fx ikke direkte adgang til at se dit kontonummer, og du behøver ikke huske at give os besked, hvis du skifter bankkonto. Læs mere om NemKonto her.

Får du udbetalt vederlag via CVR-nummer, så skal du være opmærksom på, at der ikke automatisk bliver tilknyttet en NemKonto. Du skal derfor selv sørge for, at din NemKonto tilknyttes.

Er du tilmeldt med både CPR-nummer og CVR-nummer, så udbetales der automatisk til CVR.

Benytter du en udenlandsk bank, udbetaler vi til dit kontonummer. Husk derfor at give os besked, hvis du skifter bank.

Hvis du ønsker at ændre udbetalingsoplysninger eller konto, kan du bruge vores selvbetjening, C-Selv, eller kontakte os via e-mail eller brev. Af revisionsmæssige grunde må vi ikke modtage dine udbetalingsoplysninger over telefonen.

 

Udbetalingsspecifikation

Din udbetalingsspecifikation indeholder information om de værker, der har udløst vederlag. Specifikationen er ikke en oversigt over din samlede produktion af værker, men udelukkende over de værker, der har udløst vederlag i det pågældende år. Få hjælp til alle detaljerne på din specifikation her

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.