Menu

Nedlæg forbud mod kopiering af dine værker

Copydan Tekst & Nodes aftaler med aftaleparterne er baseret på aftalelicens. Som forfatter, musiker, udgiver mv. kan man vælge at nedlægge forbud mod kopiering af sine værker på forskellige aftaleområder – i forbindelse med vores digitaliseringsprojekter,  på en begrænset del af undervisningsområdet, på erhvervsområdet samt på biblioteksområdet. Læs mere herunder.

Rettighedshavernes mulighed for at nedlægge forbud følger af ophavsretslovens §§ 14, 16b og §50, stk. 2.
Du kan nedlægge forbud inden for følgende fire aftaleområder:

 

Digitaliseringsprojekter
Vi samarbejder med biblioteker og institutioner om digitalisering af tidsskrifter og bagkataloger. Der er mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen af dine værker i forbindelse med disse projekter. Her finder du listen over alle vores digitaliseringsprojekter

 

Undervisningsområdet
Som udgangspunkt giver Tekst & Nodes aftaler ikke mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering til undervisningsbrug. Men der findes få undtagelser:

  • Du kan nedlægge forbud mod intern administrativ brug på undervisningsinstitutioner
  • Du kan nedlægge forbud mod brug af eksamensopgaver tilgængeliggjort på Materialeplatformen.

 

Derudover kan du nedlægge forbud inden for følgende kategorier:

– E-bøger, som sælges kapitelvis
– Forlagsudgivne abonnementsbaserede digitale læremidler
Det skyldes, at Tekst & Nodes mandater på undervisningsområdet er begrænset således, at aftalepartnere skal respektere forbud inden for de to ovenstående kategorier.

Du kan læse godkendelserne på undervisningsområdet her

Du kan læse mere om vores undervisningsaftaler her


Erhvervsområdet
Som rettighedshaver kan du nedlægge forbud mod, at man må kopiere dine værker i erhvervssammenhæng.

Du kan også vælge at nedlægge forbud mod digital kopiering af dine værker i erhvervssammenhæng.

Du kan læse godkendelserne på erhvervsområdet her

Du kan læse mere om vores erhvervsaftaler her

 

Biblioteksområdet

Digital artikel-levering
Som rettighedshaver kan du nedlægge forbud mod, at biblioteker må digitalkopiere og sende digitale kopier af dit værk til andre biblioteker og slutbrugere.
Læs mere om vores aftale med Det Kgl. Bibliotek om digital brug af artikler her

Digital visning af bogomslag
Som rettighedshaver kan du nedlægge forbud mod digital visning af bogomslag på kommunale biblioteker. Det er en aftale, der administreres af Visda.

Læs mere om rammeaftalen og dens vilkår her.

 

Nedlæg forbud: Sådan gør du
Hvis du ønsker mere information omkring, hvordan du nedlægger forbud, så kan du kontakte os på kontakt@tekstognode.dk
I din henvendelser bedes du beskrive, hvilket aftaleområde du påtænker at nedlægge forbud indenfor samt informere os om dine kontaktoplysninger.