Menu

Vidste du:

Sammen med vores kunder sikrer vi midler til produktionen af nye tekster og noder

"Det siges, at penge ikke lugter, men kopipenge gør nu altså. De lugter godt! De lugter af, at nogen læser, tolker og arbejder med det, vi skriver."

- Kim Fupz Aakeson

FAQ for rettighedshavere

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som du kan have som rettighedshaver.

Savner du svar på et spørgsmål? Kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk

Ja. Alle, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, har lov til at kopiere, forudsat at det sker inden for begrænsningsreglerne. Læs mere om kopiering af dine værker her

Det skyldes sandsynligvis, at kopieringen er sket på en ikke-indberettende skole, uddannelse eller institution. Hvis kopieringen er sket på en indberettende institution, kan det skyldes, at materialet ikke er blevet indberettet.

Som hovedregel har du automatisk ophavsretten til det værk, du har skabt. Der er således ikke noget særligt formalitets- eller registreringskrav knyttet til erhvervelsen af ophavsretten. I forbindelse med fremsendelse, overdragelse og offentliggørelse af værker kan det dog være en god ide at gøre opmærksom på din ophavsret ved at påføre et copyright-tegn (©) samt navn og årstal på hver enkelt side. Læs mere om at beskytte dine værker her

Som udgangspunkt har du altid ophavsretten til dine tekster og noder og dermed ret til at bestemme, om dit materiale må offentliggøres på en hjemmeside. Du kan derfor rette henvendelse til den, der står bag hjemmesiden og forlange, at dit materiale bliver fjernet. Du har også mulighed for at kræve erstatning for den krænkelse, der har fundet sted. Copydan Tekst & Node kan desværre ikke assistere ved sådanne tilfælde.

Det ligger ikke inden for Copydan Tekst & Nodes område at føre enkeltsager for rettighedshaverne. Men du kan henvende dig til din fagforening eller faglige organisation, de kan muligvis hjælpe dig videre i din sag. Alternativt kan du henvende dig til en advokat.

Vederlag fordeles på baggrund af løbende indberetning af kopiering fra skoler, uddannelser og institutioner, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node. Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Fordelingen af vederlag baseres dels på tidligere års indberettet materiale, dels på den årlige kopiering på skoler, uddannelser og institutioner og afspejler dermed den faktiske kopiering, som kan variere fra år til år. Fordelingssummen kan også variere fra år til år. Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Nej, dit vederlag indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

Nej, vederlag fra Copydan Tekst & Node er momsfrie.

Ja, alle rettighedshavere skal betale AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

Ifølge Copydan Tekst & Nodes vedtægter er det muligt for organisationerne i ejerkredsen at trække en procentdel af deres medlemmers vederlag. Det er en beslutning, der træffes af de enkelte organisationer uden Copydan Tekst & Nodes indblanding.

Du kan vælge at tilbagebetale beløbet eller få det modregnet i fremtidige udbetalinger. Kontakt os, så retter vi fejlen med det samme. Tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.

Det er den konto, det offentlige har valgt som din primære konto, medmindre du selv har valgt en anden. Læs mere om Nemkonto her

Ja, såfremt der er tale om et firma, som du selv ejer, og at der er tilknyttet en Nemkonto til CVR-nummeret. Du kan rette dine udbetalingsoplysninger i vores selvbetjening, C-selv, eller kontakte os via e-mail eller brev. Læs mere om Nemkonto her

Tjek, at du har givet tilladelse til visning af pop-op vinduer på din computer. I nogle browsere blokeres der for specifikationerne. Prøv med en anden browser, gerne Explorer eller Mozilla. Hvis det ikke virker, så kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.

Ja, du kan overdrage dine rettigheder til en anden person, men ikke til fx dit ansættelsessted.

For at overdrage eller få overdraget vederlagsrettigheder fra en person til en anden, skal der indsendes en skriftlig bekræftelse til Copydan Tekst & Node. Denne skal være underskrevet af både overdrageren og den nye rettighedshaver samt påføres begge personers CPR-nr.

Af hensyn til autorerne, anerkender Copydan Tekst & Node ikke overdragelse af rettigheder til autorernes ansættelsessteder eller andre virksomheder. Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node har truffet en principiel beslutning om, at alle vederlag fordeles ligeligt (50/50) mellem autorer og udgivere. Dette gælder, uanset hvad parterne i de bagvedliggende aftaleforhold måtte have aftalt. Af administrativt-tekniske grunde må parterne selv efterfølgende ordne dette anliggende mellem sig.

Er du arving efter en forfatter, illustrator, komponist eller en anden autor, skal du indsende en kopi af skifteretsattesten til os som dokumentation for arveforholdet.
Derudover skal du tilmelde dig Copydan Tekst & Node – så har vi nemlig alle de oplysninger, vi skal bruge, for at kunne udbetale et evt. vederlag til dig. Husk at angive, om du er enearving, eller om I er flere. Hvis I er flere, så oplys gerne navnene på alle arvinger.

Tilmeld dig her