Menu

Beskyt dine værker

Du kan selv gøre opmærksom på, om og hvordan der må kopieres fra dine værker

Når uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, kopierer uddrag fra dine værker, skal det naturligvis ske inden for aftalens rammer.

Men det er alligevel en god ide at gøre opmærksom på kopirettighederne i dine værker, så der ikke opstår tvivl.

Hvis du ikke skriver noget, så gælder vores aftale og de regler for kopiering, der knytter sig til den. Men nogle gange kan det være en god ide at skrive eksplicit, at det er vores aftale, der er gældende.

Du kan vælge at stille materialet – eller dele af det – frit til rådighed, så skal du bare skrive det.

Nedenfor kan du finde en række standardtekster tilpasset forskellige værkstyper, som du kan indsætte i dine udgivelser, og som hjælper dig til at beskytte dine værker, som du ønsker.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan forbyde, at man kopierer fra dit udgivne materiale (engangsmateriale undtaget). Det forhindrer aftalelicensen.

 

Bøger

I bøger indsættes teksten som regel på kolofonsiden eller titelbladet.

Tekst til kolofon:
“Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks. at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node.”

Er der tale om bøger, hvor kopiering af enkelte sider eller enkeltstående bidrag er forventeligt, fx sangbøger, elevbøger og antologier, så skriv flg. oplysninger på hver enkelt side:
Titel, forfatter, ISBN, forlag.

 

Kopiark

Kopiark findes både i form af hele bøger, der erhverves med kopiret, og som en del af lærervejledninger og lignende. Her er det almindeligt at påføre, at siden kan kopieres frit.

Tekst til hvert enkelt kopiark:
”Kan frit kopieres” eller ”Kopiark”.

 

Engangsmateriale

Engangsmateriale er ikke omfattet af Copydan Tekst & Nodes kopiaftaler og må derfor ikke kopieres til undervisningsbrug i henhold til vores aftale.
Engangsmaterialer er som regel hæfter og ark, hvor eleverne selv skal udfylde blanke felter til skriftlig besvarelse.

Danske Forlag anbefaler, at man benytter standardlogoer til hhv. kolofon og de enkelte sider, som klart fortæller, at kopiering er forbudt.
Læs anbefalingen her

 

Download logoerne til kopiering forbudt nedenfor:

Logo til kolofon i pdf

Logo til kolofon i png

 

Logo til enkeltside i pdf

Logo til enkeltside i png

 

Hjemmesider

Der skelnes ikke mellem digitalt og trykt materiale i Copydan Tekst & Nodes aftaler. Derfor er det en god ide også at gøre opmærksom på kopieringsforholdene på hjemmesider.

Hvis der ikke må kopieres frit fra hjemmesiden:
Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”.

Hvis der må kopieres frit fra hjemmesiden:
”Fri kopi. Der kan frit kopieres fra denne hjemmeside”. 

 

Portaler og digitale læremidler

Portaler og digitale læremidler er kendetegnet ved, at man køber sig adgang via en licens eller et abonnement, og at materialet er skjult bag log-in. På portaler og digitale læremidler kan der kopieres inden for fire brugsscenarier: Er kopieringen digital eller analog og er den dækket af licens/abonnement eller ej.

Det bør fremgå af licens-/abonnementsvilkårene, hvorvidt og hvordan der må kopieres fra materialet.

Copydan Tekst & Node har udarbejdet nedenstående fire formuleringer, som modsvarer hver af de fire brugsscenarier. De fire formuleringer er ikke vejledende, idet det er op til den enkelte rettighedshaver at udforme sine egne licensvilkår. De skal udelukkende ses som inspiration og kan tjene til afklaring på området.

Formulering 1: Digital kopiering og analog kopiering er omfattet af licensen
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen.”

Formulering 2: Digital kopiering og analog kopiering er omfattet af Copydan Tekst & Nodes aftale
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.”

Formulering 3: Digital kopiering er omfattet af licensen, mens analog kopiering dækkes af Copydan Tekst & Nodes aftale
”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen. Analog kopiering af materialet er ikke dækket af licensen og er kun tilladt inden for rammerne af undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”

Formulering 4: Analog kopiering er omfattet af licensen, mens digital kopiering dækkes af Copydan Tekst & Nodes aftale
”Analog kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen. Digital kopiering af materialet er ikke dækket af licensen og er kun tilladt inden for rammerne af undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.