Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden

"Copydan Tekst & Nodes kopiaftaler sikrer udgivere kompensation, så de har bedre mulighed for at investere i en fortsat udvikling af deres portefølje."

- Hanne Salomonsen

Registrering af værker og rettighedshavere

12 bibliotekarer er ansat til at registrere oplysninger om værker og rettighedshavere

Copydan Tekst & Node fordeler vederlag individuelt på baggrund af oplysninger fra vores kunder om, hvad de kopierer.

Når vi beder vores kunder om at indberette eller rapportere deres kopiering til os, så er det ikke for at tjekke, om de overholder kopiaftalens rammer. Det er den information, som vi fordeler vederlag ud fra. Og det er den information, som registreres i vores database.

Når f.eks. en skole oplyser os om, hvad de kopierer, så sidder der en række bibliotekarer klar hos Copydan Tekst & Node til at registrere det. Hvem er forfatter, hvem er udgiver, er der en illustrator, hvilken udgave er det osv.

Det kan til tider være noget af et detektivarbejde at få alle oplysninger på plads omkring en kopiering. Derfor kalder vi vores bibliotekarer for researchere.

Alle de informationer, som vi modtager, registreres i vores database. Og på baggrund af disse oplysninger kan vi fordele vederlag korrekt.

Som udgiver eller autor kan man hjælpe os ved at registrere sig som rettighedshaver hos os. Så står man allerede i vores system, hvis ens materiale skulle dukke op i indberetningen/rapporteringen fra vores kunder.

Læs mere om tilmelding til Copydan Tekst & Node her

Tal og statistik fra vores database

Der er pr. 10.juni 2022 oprettet følgende i vores system:

  • 165.176 værker
  • 226.600 autorer 
  • 24.015 udgivere 

Siden d. 2. september 2020 har vores 12 bibliotekarer samlet foretaget 73.132 kopiregistreringer til fordelingsåret 2022 – én kopiregistrering kan indeholde flere kopisider.

Vores 12 bibliotekarer har indtil nu foretaget 40.108 kopiregistreringer til fordelingsåret 2023 – én kopiregistrering kan indeholde flere kopisider.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.