Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Copydan Tekst & Node

Copydan Tekst & Node anvender følgende persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger fra eksterne interessenter.
Personoplysninger indsamles som led i vores forvaltning af ophavsrettigheder på tekstområdet. Det gør vi i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Copydan Tekst & Node er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, der kommer i vores varetægt. Når Copydan Tekst & Node behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker fortroligt, forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du besøger Copydan Tekst & Nodes hjemmesider, eller når du afleverer personoplysninger til os skriftligt, ved personlig kontakt eller via vores online selvbetjeningssystem, C-Selv, anvendes vores persondatapolitik til behandling af dine oplysninger.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, samt hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

 

1. Vores behandlingsaktiviteter
Copydan Tekst & Node indsamler og behandler udelukkende personoplysninger til bestemte formål, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til forvaltning af rettigheder på tekstområdet.

Vi behandler personoplysninger fra flg. interessentgrupper:
• Rettighedshavere
• Kunder og kontaktpersoner
• Øvrige interessenter

 

1.1. Rettighedshavere
Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, adresse, tlf.-nummer, e-mail, værksoplysninger og arvinger/befuldmægtigede.
Personoplysninger som nævnt ovenfor er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig, indberetning fra kunder eller hos en offentlig myndighed.

I forbindelse med udbetaling af vederlag indsamler og behandler vi også oplysninger om cpr-nummer.
Oplysninger om cpr-nummer er altid afgivet af den enkelte rettighedshaver. Det kan ske gennem tilmelding i vores selvbetjeningssystem, C-Selv, eller ved fremsendelse af tilmeldingsskema. Vi modtager ikke oplysningerne via e-mail. De modtagne cpr-numre registreres i en database.

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
I forbindelse med udbetaling af vederlag verificeres oplysninger om den enkelte rettighedshaver via cpr-registret. Hermed sikres en entydig identifikation af den enkelte rettighedshaver.

Vi behandler almindelige personoplysninger om rettighedshaverne med det formål at registrere og efterfølgende udbetale vederlag til den enkelte rettighedshaver. Vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til så vidt muligt at udbetale skyldige vederlag direkte til den enkelte rettighedshaver.

Videregivelse af personoplysninger
I forbindelse med udbetalingen af vederlag til rettighedshaverne er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger om cpr-numre i forbindelse med indberetning til SKAT. Videregivelse af samme oplysninger sker derudover til de af vores samarbejdspartnere, der i øvrigt skal sikre en korrekt og lovmæssig overførsel af vederlag til de korrekte modtagere.

Du kan kontakte Copydan Tekst & Node for at få oplyst, hvilke interessenter vi videregiver information om cpr-nummer til. Ved videregivelse af information af denne art har vi indgået de nødvendige aftaler med de pågældende interessenter.

Oplysninger om udenlandske rettighedshavere videregives i nødvendigt omfang til udenlandske forvaltningsorganisationer på tekstområdet på baggrund af indgåede bilaterale aftaler. Dette sker alene med henblik på udbetaling af vederlag.

Ved enkeltstående forespørgsler videregives dine oplysninger, hvis forespørgslen skønnes at være i din interesse. Det kan f.eks. være et forlag, der ønsker at benytte dit materiale eller andre tilfælde, hvor vores aftale ikke dækker brugen af dit materiale. Vi videregiver adresse, e-mail og/eller tlf.-nummer. Du kan kontakte os på tlf. 35 44 14 93, hvis du ikke vil have dine kontaktoplysninger delt på denne vis.

 

1.2. Kunder og kontaktpersoner
Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, tlf.-nummer, e-mail og arbejdsplads.
Personoplysninger er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig, din arbejdsgiver og/eller tredjemand eller hos en offentlig myndighed.

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger med det formål at kunne foretage aftalestyring og fakturering. Dertil kommer løbende kundekommunikation, herunder spørgeskemaundersøgelser, som er en del af aftaleforholdet mellem os og kunden.

Videregivelse af personoplysninger
Ved videregivelse af oplysninger har vi indgået de nødvendige aftaler med pågældende interessenter.

 

1.3. Øvrige interessenter
Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, tlf.-nummer, e-mail, ip-adresser og arbejdsplads.
Personoplysninger er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig eller via cookies på vores hjemmesider.

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger, hvis du henvender dig til os, eller hvis du besøger vores hjemmesider. Formålet er dokumentation og statistik.

Videregivelse af personoplysninger
Ved videregivelse af oplysninger har vi indgået de nødvendige aftaler med de pågældende interessenter.

 

2. Sikkerhed
Vi har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som har til formål at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Copydan Tekst & Node registrerer og opbevarer personoplysninger i lukkede, interne systemer, hvor der er fokus på høj it-sikkerhed. Vi kontrollerer og opdaterer løbende de personoplysninger, der behandles, så de er korrekte og ikke vildledende. Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige og relevante og ikke længere opfylder det formål, der var med opbevaringen af de pågældende personoplysninger.

Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, som Copydan Tekst & Node er underlagt i henhold til gældende lovgivning.

 

3. Dine rettigheder
Som registreret hos Copydan Tekst & Node har du nogle rettigheder, som vi som dataansvarlig har en forpligtigelse til at opfylde.
Ved at kontakte os på persondata@copydan.dk kan du:

• få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
• få rettet eventuelle mangler og fejl i dine oplysninger
• få slettet eller begrænset de oplysninger, vi behandler om dig
• gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
• udnytte din ret til dataportabilitet.

Har du som rettighedshaver oprettet dig i vores selvbetjeningssystem, C-Selv, kan du altid gå ind og se, hvilke oplysninger du selv har afgivet til Copydan Tekst & Node, ligesom du kan opdatere og ændre i dem.
C-Selv finder du her

 

4. Cookies

Vi anvender Google Analytics til at måle og dokumentere trafikken på vores hjemmeside.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her

Copydan Tekst & Node har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende. Det er ikke muligt for os at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
Oplysningerne anvendes kun internt i forbindelse med drift samt udarbejdelse af statistik og bruges til at forbedre brugeroplevelsen.

Vi anvender også andre cookies.
Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at genkende den og huske dine indstillinger til dit næste besøg på siden. De kan ikke indeholde virus.

Når du besøger hjemmesiden sættes f.eks. en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer tilfredsstillende under dit besøg. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Du kan også slå cookies fra i din browser. Her kan du slette eller blokere for cookies.

 

5. Kontakt
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, så er du velkommen til at kontakte os på persondata@copydan.dk / tlf.: 35 44 14 02.

Copydan Tekst & Node
Bryggervangen 8, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 18463504

 

6. Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på persondata@copydan.dk. Vi behandler og vurderer din klage hurtigst muligt og efter gældende lovgivning.

Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet i forbindelse med klagesager. Se mere på www.datatilsynet.dk.

 

Vores persondatapolitik er opdateret d. 24. maj 2018