Organisationsdiagram

Bestyrelsen består af:
9 autor- og udøverorganisationer
6 forlags- og udgiverorganisationer
 

Ledergruppen består af:
Anders Kristian Rasch, Direktør
Stefan Eland Kristensen, Vicedirektør
Vibeke Andersen, Afdelingschef for Research & Dokumentation
Martin Kyst, Afdelingschef for Jura & Kommunikation
Katrine Mølsted, Ledelsessekretær
 

Økonomi samt Statistik & Analyse har 5 medarbejdere, som arbejder med:
Aftaleindgåelse
Kontakt til og afregning af skoler, sogne samt private og offentlige virksomheder
Analyser af kundernes kopieringsmønstre
Rapportering af kopiering fra private virksomheder samt offentlige administrationer
Regnskab, økonomi
 

Research & Dokumentation har 11 medarbejdere, som arbejder med:
Indberetning af kopiering fra uddannelsesinstitutioner, sogne, kommunale institutioner og private kursusudbydere
Registrering af indberettet materiale fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsområdet
Fordeling/udbetaling af vederlag til individuelle rettighedshavere
Kontakt til rettighedshavere, medlemsorganisationer etc.
Koordinering af indkøb, møder og konferencer
Kontakt til eksterne leverandører
Koordinering af Vind en forfatter-konkurrence
 

Jura & Kommunikation har 2 medarbejdere, som arbejder med:
Udarbejdelse af rammeaftaler
Projekter omfattet af aftalelicens
Bilaterale aftaler
Lovforberedende arbejde
Juridisk rådgivning
Ekstern og intern kommunikation
Markedsføring
Kommunikationsrådgivning
Digital kommunikation
Tryksager, publikationer m.m.