Vederlag for kopiering udbetales onsdag d. 20 februar

Vi fordeler 328,8 mio. kr. i 2019 – første udbetalingsrunde er for uddannelsesområdet og sogneområdet

I 2019 fordeler vi 328,8 mio. kr. til rettighedshavere. Vi fordeler dem individuelt og når i 2019 op på at fordele vederlag til mere end 75.000 individuelle rettighedshavere.

Første udbetalingsrunde sker onsdag d. 20. februar, og vederlaget er for kopiering på uddannelsesområdet og sogneområdet.

Udbetalingen sker altså med indtægter fra netop hele uddannelsesområdet samt sogneområdet, og de enkelte vederlag afspejler den aktuelle kopiering hos kunderne i det forrige skoleår.

Det vil sige, at udbetalingen dækker kopiering foretaget i skoleåret 2017/2018.

 

De 328,8 mio. kr. fordeler sig således:

Grunduddannelser 162 mio. kr.

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser 72 mio. kr.

Korte og mellemlange videregående uddannelser 40,1 mio. kr.

Lange videregående uddannelser 46,5 mio. kr.

Øvrig undervisning 4,2 mio. kr.

Sogne 4 mio. kr.

 

Du kan læse mere om fordeling af vederlag her

Du kan læse mere om udbetaling af vederlag og se udbetalingsdatoer for 2019 her