TAK for besøget

Ved årets skolemesser lagde mange besøgende vejen forbi vores stand til en kage og en god snak. 

Da lærere, pædagoger og lærerstuderende besøgte Læringsfestivalen i Bella Centret og Skolemessen i Aarhus ventede vi på dem med kager. En TAK-kage faktisk - fordi vi gerne vil sige dem tak for deres indsats. Lærerne er nemlig del af det vigtige kredsløb, som gør, at rettighedshaverne får betaling for deres arbejde, hver gang der kopieres på skolerne. Og derfor kunne lærerne foruden en kage også møde et helt bagtæppe af glade rettighedshavere, som ville sige lærerne en TAK. Jesper Wung-Sung, Trine May, Bjarne List Nissen, Benny Andersen, Katrine Marie Guldager og Bjarne Reuter var blot nogle af dem, der med store, gule TAK-skilte, hilste på alle de besøgende.

Og budskabet blev rigtig godt modtaget. Mange blev glade, andre overraskede over, at deres indberetning af kopier betyder så meget. Og andre igen stoppede nysgerrigt op og fik en god snak om, hvorfor Tekst & Node var til stede på messen.

Vi vil gerne sige tak til alle besøgende for gode snakke, relevante spørgsmål og godt selskab. Vi glæder os til at fortsætte dialogen til næste års messer.