Ny formand for Copydan Tekst & Node

Hanne Salomonsen er ved den årlige generalforsamling blevet valgt til ny bestyrelsesformand for Copydan Tekst & Node. Hun erstatter Frants Iver Gundelach, som takker af efter 20 år på posten.   

Det er et velkendt ansigt, som fremover kommer til at fungere som bestyrelsesformand for Copydan Tekst & Node. Repræsentanter fra medlemsorganisationerne pegede tirsdag ved den årlige generalforsamling på, at det fremover er Hanne Salomonsen, der skal tegne bestyrelsesarbejdet som formand for foreningen. Hanne Salomonsen er direktør for Gyldendal Uddannelse og har siden 2012 fungeret som næstformand for bestyrelsen. 

 - ”Jeg takker for medlemmernes tillid og ser utrolig meget frem til arbejdet. Jeg tror, der venter os nogle spændende opgaver forude. Ny brugeradfærd, nye digitale platforme og nye regler fra EU stiller allerede helt andre krav til vores aftaler, end for bare 5 år siden, da jeg kom med i bestyrelsen. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte og udvikle sammen med mine øvrige kolleger i bestyrelsen. Både til glæde for brugerne og ikke mindst til glæde for de mere end 60.000 rettighedshavere, der får betaling for deres arbejde gennem Copydan Tekst & Node, ” siger Hanne Salomonsen.

Bestyrelsesformand Hanne Salomonsen
Hanne Salomonsen, ny bestyrelsesesformand

På generalforsamlingen blev professor Morten Rosenmeier, formand for UBVA, valgt til ny næstformand for bestyrelsen. 

Lang og dedikeret indsats fra afgående formand
Formandsskiftet markerer samtidig slutningen på en epoke, da tidligere bestyrelsesformand, Frants Iver Gundelach fra Dansk Forfatterforening, takker af efter 20 år på posten. 

 - ”I mere end to årtier har Frants arbejdet i rettighedshavernes tjeneste. Det er en imponerende indsats og resultatet taler for sig selv. Vi har rundet mange milepæle med Frants ved roret, og rettighedshaverne skylder ham en stor tak for hans engagement og dedikation til arbejdet, ” siger Hanne Salomonsen.  

Også fra Tekst & Nodes administrative ledelse, lyder der en stor tak til Frants Gundelach. Direktør Anders Kristian Rasch siger:

 - ”Med Frants har vi haft en engageret og vidende formand med en stor personlighed og et stort format. Han har ofte været direkte involveret i arbejdet, og vi har nydt godt af hans erfaringer og forhandlingskompetencer. I Tekst & Node har vi altid kunnet regne med hans opbakning og støtte. Vi ser frem til at videreføre det gode samarbejde i Tekst & Node med det nye formandskab”.

Fremover bliver bestyrelsen i Copydan Tekst & Node tegnet af følgende medlemmer:

Bestyrelsesformand
Hanne Salomonsen, direktør for Gyldendal Uddannelse.

Næstformand
Morten Rosenmeier, formand for UBVA (Akademikerne) og professor i ophavsret på Københavns Universitet.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Peter Thornvig, VISDA (tidligere Copydan Billeder) 
 • Morten Visby, Dansk Forfatterforening
 • Lars Werge, Dansk Journalistforbund
 • Morten Olsen, Dansk Komponist Forening
 • Christina Bergholdt Knudsen, Danske Dramatikere
 • Jan Thielke, Danske skønlitterære Forfattere
 • Tjill Dreyer, DJBFA
 • Jacob Morild, Danske Populær Autorer
 • Thomas B. Wilckens, Brancheforeningen for Undervisningsmidler
 • Ebbe Dal, Danske Medier
 • Ivan Rod, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
 • Marianne Alenius, Foreningen Universitetsforlagene i Danmark
 • Tine Birger Christensen, Musikforlæggerne i Danmark