Flytning af januar-udbetalingen

Fra og med 2018 rykkes udbetalingen af vederlag til februar måned. Vederlaget vil være til disposition hos rettighedshavere onsdag d. 21. februar.

Copydan Tekst & Nodes årlige udbetaling af vederlag på uddannelsesområdet har traditionelt fundet sted den 3. onsdag i januar. Det er blevet besluttet fremadrettet at ændre udbetalingsdatoen til den 3. onsdag i februar.

Derfor rykker vi udbetalingen

Afregningen af nogle af vores større kundegrupper på uddannelsesområdet følger undervisningsåret og finder først sted i januar.

Hvis vi skulle fastholde udbetalingstidspunktet i januar, ville det betyde, at vi udbetaler vederlag på et tidspunkt, hvor vi reelt set ikke har alle midlerne fra uddannelsespuljen til rådighed.

Der er ikke ændret på andet end udbetalingsdatoen

Copydan Tekst & Node fordeler stadig vederlag individuelt. Det betyder, at kopivederlagene går direkte til de rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret.

Udbetalingen dækker som altid kopiering i det forrige skoleår, og vederlag fordeles efter nøjagtig samme fordelingsprincipper som altid.

Vi udbetaler stadig vederlag via NemKonto. Vederlaget vil være til disposition onsdag d. 21. februar.
 

Læs mere om fordeling af vederlag her

Læs mere om udbetaling af vederlag her