FAQ for rettighedshavere

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som du kan have som rettighedshaver.

Savner du svar på et spørgsmål? Kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk

Jeg ved, at flere skoler kopierer mine værker uden at indberette det til Copydan Tekst & Node. Er det lovligt?

Ja. Alle, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, har lov til at kopiere, forudsat at det sker inden for begrænsningsreglerne. Læs mere om kopiering af dine værker her

Jeg ved, at mine tekster bliver kopieret – hvorfor er de ikke registreret hos jer?

Det skyldes sandsynligvis, at kopieringen er sket på en ikke-indberettende skole, institution eller virksomhed. Hvis kopieringen er sket på en indberettende institution, kan det skyldes, at materialet ikke er blevet indberettet. Læs mere om indberetning her

Hvordan sikrer jeg mig ophavsretten til mine værker?

Som hovedregel har du automatisk ophavsretten til det værk, du har skabt. Der er således ikke noget særligt formalitets- eller registreringskrav knyttet til erhvervelsen af ophavsretten. I forbindelse med fremsendelse, overdragelse og offentliggørelse af værker kan det dog være en god ide at gøre opmærksom på din ophavsret ved at påføre et copyright-tegn (©) samt navn og årstal på hver enkelt side. Læs mere om at beskytte dine værker her

Hvordan sikrer jeg mig betaling for kopiering fra min hjemmeside?

Tekster fra hjemmesider behandles på samme måde som alt andet tekst- og nodemateriale. Du får altså vederlag, hvis kopieringen sker på en indberettende skole og indberettes til os. Brug evt. en af vores standardtekster om kopiering på din hjemmeside. Læs mere her

Skoler og uddannelser må gerne kopiere fra min hjemmeside. Hvordan gør jeg opmærksom på det?

Hvis du ønsker at gøre opmærksom på, at kopiering kan ske frit og uden betaling, kan du bruge en af vores standardtekster om kopiering på din hjemmeside. Læs mere her

Får jeg vederlag for mine egne tekster, hvis jeg bruger dem i min undervisning?

Ja, såfremt teksterne er udgivet, og din undervisningsinstitution er udpeget til at indberette. Ikke-udgivne noter og fragmentariske tekstdele, der er fremstillet specifikt til din undervisning, udløser ikke vederlag. Bliver dine tekster brugt af andre på din eller andre indberettende undervisningsinstitutioner, så får du naturligvis også vederlag.

Mine tekster/noder er blevet brugt på en hjemmeside, uden at jeg er blevet spurgt. Hvad gør jeg?

Som udgangspunkt har du altid ophavsretten til dine tekster og noder og dermed ret til at bestemme, om dit materiale må offentliggøres på en hjemmeside. Du kan derfor rette henvendelse til den, der står bag hjemmesiden og forlange, at dit materiale bliver fjernet. Du har også mulighed for at kræve erstatning for den krænkelse, der har fundet sted. Copydan Tekst & Node kan desværre ikke assistere ved sådanne tilfælde.

Min ophavsret er krænket. Hvad gør jeg?

Det ligger ikke inden for Copydan Tekst & Nodes område at føre enkeltsager for rettighedshaverne. Men du kan henvende dig til din fagforening eller faglige organisation, de kan muligvis hjælpe dig videre i din sag. Alternativt kan du henvende dig til en advokat. 

Hvordan får man del i vederlagene?

Vederlag fordeles på baggrund af løbende indberetning af kopiering fra skoler, institutioner og virksomheder, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node. Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Hvorfor får jeg mindre/mere udbetalt end sidste år?

Fordelingen af vederlag baseres dels på tidligere års indberettet materiale, dels på den årlige kopiering på skoler, institutioner og i virksomheder og afspejler dermed den faktiske kopiering, som kan variere fra år til år. Fordelingssummen kan også variere fra år til år. Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Skal jeg indberette mit vederlag til SKAT?

Nej, dit vederlag indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

Er vederlaget momspligtigt?

Nej, vederlag fra Copydan Tekst & Node er momsfrie.

Skal der betales AM-bidrag af vederlaget?

Ja, alle rettighedshavere skal betale AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

Hvorfor bliver der trukket et beløb til en organisation, jeg er medlem af?

Ifølge Copydan Tekst & Nodes vedtægter er det muligt for organisationerne i ejerkredsen at trække en procentdel af deres medlemmers vederlag. Det er en beslutning, der træffes af de enkelte organisationer uden Copydan Tekst & Nodes indblanding.

Jeg har fået vederlag for en tekst, jeg ikke har rettigheder til. Hvad gør jeg?

Du kan vælge at tilbagebetale beløbet eller få det modregnet i fremtidige udbetalinger. Kontakt os, så retter vi fejlen med det samme. Tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.

Hvad er Nemkonto?

Det er den konto, det offentlige har valgt som din primære konto, medmindre du selv har valgt en anden. Læs mere om Nemkonto her

 

Kan jeg få udbetalt mit autorvederlag til et CVR-nummer?

Ja, såfremt der er tale om et firma, som du selv ejer, og at der er tilknyttet en Nemkonto til CVR-nummeret. Du kan rette dine udbetalingsoplysninger i vores selvbetjening, C-Selv, eller kontakte os via e-mail eller brev. Læs mere om Nemkonto her

 

Jeg har glemt mit brugernavn og adgangskode til selvbetjeningen C-Selv. Hvad gør jeg?

Skriv din e-mailadresse her, så får du automatisk tilsendt nye koder, eller kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk, så sender vi koderne.

Jeg kan ikke logge på selvbetjeningen C-selv. Hvad gør jeg?

Det kan give problemer, hvis du kopierer koderne direkte fra den e-mail, vi har sendt dig, og ind i C-Selv. Skriv i stedet koderne ind manuelt. Hvis det ikke virker, så kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.

Jeg kan ikke få vist mine specifikationer i selvbetjeningen C-selv. Hvad gør jeg?

Tjek, at du har givet tilladelse til visning af pop-op vinduer på din computer. I nogle browsere blokeres der for specifikationerne. Prøv med en anden browser, gerne Explorer eller Mozilla. Hvis det ikke virker, så kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / tekstognode@copydan.dk.

Er det muligt at overdrage mine rettigheder?

Ja, du kan overdrage dine rettigheder til en anden person, men ikke til fx dit ansættelsessted.

For at overdrage eller få overdraget vederlagsrettigheder fra en person til en anden, skal der indsendes en skriftlig bekræftelse til Copydan Tekst & Node. Denne skal være underskrevet af både overdrageren og den nye rettighedshaver samt påføres begge personers CPR-nr.

Af hensyn til autorerne, anerkender Copydan Tekst & Node ikke overdragelse af rettigheder til autorernes ansættelsessteder eller andre virksomheder. Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node har truffet en principiel beslutning om, at alle vederlag fordeles ligeligt (50/50) mellem autorer og udgivere. Dette gælder, uanset hvad parterne i de bagvedliggende aftaleforhold måtte have aftalt. Af administrativt-tekniske grunde må parterne selv efterfølgende ordne dette anliggende mellem sig.

Jeg er arving efter en rettighedshaver. Hvad gør jeg?

Er du arving efter en forfatter, illustrator, komponist eller en anden autor, skal du indsende en kopi af skifteretsattesten til os som dokumentation for arveforholdet.
Derudover skal du tilmelde dig Copydan Tekst & Node - så har vi nemlig alle de oplysninger, vi skal bruge, for at kunne udbetale et evt. vederlag til dig. Husk at angive, om du er enearving, eller om I er flere. Hvis I er flere, så oplys gerne navnene på alle arvinger.

Tilmeld dig her