FAQ for kunder

 

Find svar på spørgsmål om kopiering

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som både vores eksisterende og potentielle kunder står overfor, når de skal kopiere eller indgå en kopiaftale.

Mangler vi at svare på nogle spørgsmål? Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

Hvordan får jeg en kopiaftale?

Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

Jeg arbejder med undervisning. Hvor kan jeg læse mere om, hvad jeg kan med en kopiaftale?

Vi har samlet al information til skoler, aftenskoler, ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelser samt mellemlange videregående uddannelser og universiteter på kopitilundervisning.dk. 

Vi har samlet al relevant information til private kursusudbydere på brugafmateriale.dk.

Jeg arbejder på et bibliotek. Hvor kan jeg læse mere om, hvad jeg kan med en kopiaftale?

Vi har to former for aftaler med biblioteker. Læs mere om aftalernes indhold her

Hvor finder jeg information om, hvad jeg kan med en kopiaftale, hvis jeg er ansat i en privat virksomhed?

Læs mere på vores hjemmeside til erhvervskunder, brugafmateriale.dk. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Jeg arbejder i staten, i en kommune eller region. Hvor kan jeg læse mere om, hvad jeg kan med en kopiaftale?

Læs mere på vores hjemmeside til erhvervskunder, brugafmateriale.dk. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Jeg arbejder for et sogn, kirke eller trossamfund. Hvor kan jeg læse mere om, hvad jeg kan med en kopiaftale?

Læs mere på vores hjemmeside til erhvervskunder, brugafmateriale.dk. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Må jeg skrive et resumé af forskellige artikler og lægge dem på en hjemmeside, hvis jeg angiver kilden? 


Der er intet i vejen for at lave resuméer med kildeangivelse og lægge dem ud på internettet. Dog skal du være opmærksom på, at resuméet ikke må ligge så tæt på originalteksten, at der bliver tale om en egentlig gengivelse. Dette gælder, uanset om man har en aftale med os eller ej.

Jeg vil gerne bruge andres værker på en hjemmeside eller en blog. Må jeg fx lægge en avisartikel eller et digt ud på internettet?

Publicering er ikke det samme som kopiering og ligger derfor uden for Copydan Tekst & Nodes område. Publicering og offentliggørelse af andres værker og bidrag kræver altid individuelt samtykke fra de pågældende rettighedshavere af værket, og du skal derfor rette henvendelse til dem for at indhente tilladelse før publiceringen. Dette gælder, uanset om du har en aftale med os eller ej. Copydan Tekst & Node kan i en vis udstrækning være behjælpelig med at formidle kontakt til de pågældende rettighedshavere. 


Jeg vil gerne anvende andres værker i bøger, pjecer, annoncer og andet markedsføringsmateriale. Hvordan får jeg lov til at publicere noget, hvori der indgår andres værker? Publicering er ikke det samme som kopiering og ligger derfor uden for Copydan Tekst & Nodes område. Publicering og offentliggørelse af andres værker og bidrag kræver individuelt samtykke fra de pågældende rettighedshavere af værket, og du skal derfor rette henvendelse til dem for at indhente tilladelse før publiceringen. Dette gælder, uanset om du har en aftale med os eller ej. Copydan Tekst & Node kan i en vis udstrækning være behjælpelig med at formidle kontakt til de pågældende rettighedshavere.

Er der ophavsretlig forskel på digitale værker og værker udgivet i papirform?

Nej. Digitale værker er ophavsretligt beskyttede på samme måde som værker tilgængeliggjort i trykte publikationer. Det betyder, at hjemmesider og blogs også er ophavsretligt beskyttede.

Må jeg kopiere billeder og illustrationer med Copydan Tekst & Nodes aftaler?

Ja. Alle aftalerne omfatter eksemplarfremstilling af billeder, der er tilgængeliggjort i tekstmæssig sammenhæng. Eksemplarfremstilling af isolerede billeder, dvs. billeder, der i ikke-tekstmæssig sammenhæng er gengivet i databaser, på internettet, cd-roms, postkort, plakater og andet, kan kun ske ved henvendelse til VISDA (tidligere Copydan Billeder), som kan tilbyde en aftale: VISDA

Hvad er ophavsret?

Ophavsretsloven beskytter et værk, så kopiering og eksemplarfremstilling ikke kan ske uden enten betaling eller rettighedshaverens samtykke. En rettighedshaver er dels defineret som den, der har skabt et værk, dvs. forfatter, komponist, fotograf osv., dels den, som har erhvervet sig ret til at udgive dette værk, dvs. forlag, producent osv. Ligesom ejendomsretten til et hus kan ophavsrettigheder også være arvede.

Visse værker kan dog bruges frit, dvs. uden aftale og uden rettighedshavernes samtykke.
Dette gælder f.eks. værker, hvis ophavsmand har været død i mere end 70 år. Du skal dog altid være opmærksom på, om værket er oversat til dansk, idet oversætteren i så fald har rettigheder, eller om der er nye illustrationer i udgivelsen, som i så fald giver illustratoren rettigheder.
Fri brug gælder også værker, der karakteriseres som offentlige aktstykker – love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke ophavsretligt beskyttede.

Læs mere om ophavsret på Kulturministeriets hjemmeside

Læs hele ophavsretsloven