Biblioteker

Vores aftaler dækker både de kommunale og statslige biblioteker. 
 

Kommunale biblioteker 

Kopiering af tekster mv. til administrationsbrug er dækket af jeres kommuneaftale. Se nærmere her.

Bogomslag
Biblioteker har behov for at kunne kommunikere med og sende materiale til deres brugere. Copydan Tekst & Nodes aftaler til biblioteker giver mulighed for at stille bogomslag til rådighed, når en bog skal omtales på deres forskellige digitale platforme.

Rammeaftalen om bogomslag for kommunale biblioteker har vi indgået med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i samarbejde med VISDA (tidligere Copydan Billeder). Tidligere var Kommunernes Landsforening (KL) aftalepart på vegne af folkebibliotekerne, men opgaven ligger nu hos DDB.
Læs rammeaftalen her
Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her

Hvis man som rettighedshaver ikke ønsker sine værker gengivet inden for de vilkår, som er forhandlet i rammeaftalen, kan man nedlægge forbud mod denne brug. Læs mere om forbudsnedlæggelse her

Vær opmærksom på, at aftalen om bogomslag bliver administreret af VISDA.
Er der spørgsmål til aftalen, så kan du henvende dig til dem her.

Statslige biblioteker

Biblioteker har behov for at kunne kommunikere med og sende materiale til deres brugere. Copydan Tekst & Nodes aftaler til biblioteker giver mulighed for at scanne og sende artikler samt stille bogomslag til rådighed, når en bog skal omtales på hjemmesiden. 

Bogomslag
Aftalen om bogomslag for statslige biblioteker har vi forhandlet med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) i samarbejde med VISDA.
Læs aftalen her: Visning af bogomslag

Langt de fleste forlag samarbejder med Copydan Tekst & Node om aftalen vedrørende visning af bogforsider på hjemmesider.
Her kan du finde de forlag, der har givet tilladelse til brug af bogomslag: Fuldmagt fra forlag

Digital brug af artikler
De statslige forskningsbiblioteker har desuden mulighed for skanning og digital videresendelse af videnskabelige artikler til andre biblioteker eller slutbrugere. Aftalen omfatter ca. 50.000 titler. Man kan rekvirere en liste over artiklerne ved at henvende sig til: forbiblioteker@kb.dk

Copydan Tekst & Node har indgået en rammeaftale med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) om digital brug af artikler.
Se aftalen om digital dokumentlevering her: Interurbanaftale

Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her

Det er kun de forskningsbiblioteker, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, som må skanne og lagre artikler. Andre biblioteker må dog, f.eks. som del af fjernlånssamarbejdet, videreformidle artikler, som er skannet under ordningen.

Læs mere om digital brug af artikler på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

 

Hør mere om vores aftaler for biblioteker

Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.