Aftalepriser

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser.

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper. Priserne bliver reguleret årligt. Nedenstående priser er for 2021. Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

 

Aftenskoler, forbundene 1,03 kr. pr. undervisningstime
0,464 kr. pr. små hold
Aftenskoler, øvrige 1,569 kr. pr. undervisningstime
0,7 kr. små hold
AMU 51,46 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 253,14 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 309,51 kr. pr. aktive studerende
Daghøjskoleforeningen 0,08% af årlig kursusindtægt
Efterskoler 243,23 kr. pr. elev
75,10 kr. pr. elev med særlige behov
Erhvervsakademier 286,39 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler 400,37 kr. pr. årselev for HTX, HHX, STX og HF
178,31 kr. pr. årselev for EUD og EUX teknisk
380,77 kr. pr. årselev for EUD og EUX merkantil
271,04 kr. pr. årselev for øvrige (AMU, SOSU, IDV og skolepraktik)
243,23 kr. pr. årselev for 10. kl. (eller øvrigt grundskoleniveau)
Filmskoler 123,11 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Folkeuniversiteter 216,33 kr. pr. årselev ved kurser
0,353 pr. deltager ved forelæsning
Forberedende Gunduddannelser (FGU) 142,68 kr. pr. årselev pr. år
Forskningsbiblioteker 7,75 kr. pr. bestilling (Interurban)
Forsvarsakademiet 157,51 kr. pr årselev for sergentskoler
515,04 kr. pr. øvrige årselev
0,54 kr. pr. dagskursist
Frie Fagskoler 70,28 kr. pr. årselev
Grundskoler 243,23 kr. pr. elev
Gymnasier 400,37 kr. pr. elev
266,91 kr. pr. elev (HF – 3 årigt)
300,28 kr. pr. elev (STX – 4 årigt)
Højskoler 182,63 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 178,31 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 309,51 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 800,12 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler 25,00 kr. pr. forskole-/kor-/orkester-/samspilselev
37,42 kr. pr. instrumentalelev
1,09 kr. for øvrig aktivitet
Navigationsskoler 309,51 kr. pr. årsstuderende
Politiskoler 495,53 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Professionshøjskoler 495,53 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Rigspolitiet 495,53 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 15,43 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 288,58 kr. pr. årselev
Specialskoler 30,40 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,1566 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 566,17 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler 243,23 kr. pr. heltidselev
1,093 kr. pr. holdelev
VUC AVU: 243,23 kr. pr. årskursist
HF: 400,37 kr. pr. årskursist