Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden

"Det siges, at penge ikke lugter, men kopipenge gør nu altså. De lugter godt! De lugter af, at nogen læser, tolker og arbejder med det, vi skriver."

- Kim Fupz Aakeson

Aftalepriser

Her kan du se en oversigt over vores standardpriser for forskellige kundegrupper.

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper.

Priserne bliver reguleret årligt. Nedenstående priser er for 2020.

Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

 

Aftenskoler, forbundene 1,012 kr. pr. undervisningstime
0,456 kr. pr. små hold
Aftenskoler, øvrige 1,542 kr. pr. undervisningstime
0,688 kr. små hold
AMU 50,68 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 248,81 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 304,22 kr. pr. aktive studerende
Daghøjskoleforeningen 0,08% af årlig kursusindtægt
Efterskoler 239,07 kr. pr. elev
73,82 kr. pr. elev med særlige behov
Erhvervsakademier 281,49 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler 393,52 kr. pr. årselev for HTX, HHX, STX og HF
175,26 kr. pr. årselev for EUD og EUX teknisk
374,26 kr. pr. årselev for EUD og EUX merkantil
266,40 kr. pr. årselev for øvrige (AMU, SOSU, IDV og skolepraktik)
239,07 kr. pr. årselev for 10. kl. (eller øvrigt grundskoleniveau)
Filmskoler 121 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Folkeuniversiteter 212,63 kr. pr. årselev ved kurser
0,347 pr. deltager ved forelæsning
Forberedende Gunduddannelser (FGU) 140,24 kr. pr. årselev pr. år
Forskningsbiblioteker 7,42 kr. pr. bestilling (Interurban)
Forsvarsakademiet 154,82 kr. pr årselev for sergentskoler
506,23 kr. pr. øvrige årselev
0,53 kr. pr. dagskursist
Frie Fagskoler 69,08 kr. pr. årselev
Grundskoler 239,07 kr. pr. elev
Gymnasier 393,52 kr. pr. elev
262,35 kr. pr. elev (HF – 3 årigt)
295,14 kr. pr. elev (STX – 4 årigt)
Højskoler 179,51 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 175,26 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 304,22 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 786,44 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler 24,57 kr. pr. forskole-/kor-/orkester-/samspilselev
36,78 kr. pr. instrumentalelev
1,07 kr. for øvrig aktivitet
Navigationsskoler 304,22 kr. pr. årsstuderende
Politiskoler 487,06 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Professionshøjskoler 487,06 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Rigspolitiet 487,06 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 15,17 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 283,64 kr. pr. årselev
Specialskoler 29,88 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,1539 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 556,49 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler 239,07 kr. pr. heltidselev
1,074 kr. pr. holdelev
VUC AVU: 239,07 kr. pr. årskursist
HF: 393,52 kr. pr. årskursist