Aftalepriser

 

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper.

Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

 

Aftenskoler, forbundene

0,971 kr. pr. undervisningstime
0,437 kr. pr. små hold

Aftenskoler, øvrige 1,479 kr. pr. undervisningstime
0,66 kr. små hold
AMU 48,63 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 238,70 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 291,86 kr. pr. aktive studerende
Efterskoler 229,36 kr. pr. elev
Erhvervsakademier 270,06 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler, merkantile 372,66 kr. pr. årselev
Erhvervsskoler, tekniske 174,51 kr. pr. årselev
Filmskoler 116,08 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Forskningsbiblioteker 7,28 kr. pr. bestilling (Interurban)
Frie Fagskoler 66,28 kr. pr. årselev
Grundskoler 229,36 kr. pr. elev
Gymnasier 343,87 kr. pr. årskursist
Højskoler 172,22 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 174,51 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 291,86 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 754,49 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler

23,57 kr. pr. forsk./kor/ork./samsp. elev
35,29 kr. pr. instrumentalelev
1,03 kr. for øvrig aktivitet

Navigationsskoler 291,86 kr. pr. årsstuderende
Produktionsskoler

41,33 kr. pr. årselev

Professionshøjskoler 467,27 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 14,55 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 248,97 kr. pr. årselev
Specialskoler 28,67 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,148 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 533,89 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler

229,36 kr. pr. heltidselev
1,031 kr. pr. holdelev

VUC AVU: 229,36 kr. pr. årskursist
HF: 343,87 kr. pr. årskursist

 

brugafmateriale.dk kan man se priser for private virksomheder samt offentlige virksomheder og institutioner - herunder også sogne, kirker og trossamfund.