Aftalepriser

 

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper.

Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

 

Aftenskoler, forbundene

0,993 kr. pr. undervisningstime
0,447kr. pr. små hold

Aftenskoler, øvrige 1,513 kr. pr. undervisningstime
0,675 kr. små hold
AMU 49,73 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 244,12 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 298,49 kr. pr. aktive studerende
Efterskoler 234,57 kr. pr. elev
Erhvervsakademier 276,19 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler, merkantile 381,12 kr. pr. årselev
Erhvervsskoler, tekniske 178,47 kr. pr. årselev
Filmskoler 118,72 kr. pr. ressourceudløsende STÅ

 

Folkeuniversiteter

208,62 kr. pr. årselev ved kurser
0,34 kr. pr. deltager ved forelæsning
Forskningsbiblioteker 7,42 kr. pr. bestilling (Interurban)
Frie Fagskoler 67,78 kr. pr. årselev
Grundskoler 234,57 kr. pr. elev
Gymnasier 351,68 kr. pr. elev
Højskoler 176,13 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 178,47 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 298,49 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 771,62 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler

24,11 kr. pr. forsk./kor/ork./samsp. elev
36,09 kr. pr. instrumentalelev
1,05 kr. for øvrig aktivitet

Navigationsskoler 298,49 kr. pr. årsstuderende
Produktionsskoler

42,27 kr. pr. årselev

Professionshøjskoler 477,88 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 14,88 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 254,62 kr. pr. årselev
Specialskoler 29,32 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,151 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 546,01 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler

234,57 kr. pr. heltidselev
1,054 kr. pr. holdelev

VUC AVU: 234,57 kr. pr. årskursist
HF: 351,68 kr. pr. årskursist

 

brugafmateriale.dk kan man se priser for private virksomheder samt offentlige virksomheder og institutioner - herunder også sogne, kirker og trossamfund.