Menu

Årsrapporter

 

Årsrapport og gennemsigtighedsrapport

Nedenfor kan du læse vores årsrapporter, der fra og med 2016 også indeholder en gennemsigtighedsrapport. Det sker for at skabe større åbenhed omkring vores arbejde og for at imødekomme kravene fra loven om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Årsrapport 2022

 

Arkiv

Læs Copydan Tekst & Nodes årsrapporter og årsregnskaber:

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

 

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 02 / kontakt@tekstognode.dk.