Årsrapporter

Årsrapport og gennemsigtighedsrapport
Nedenfor kan du læse vores årsrapporter, der fra og med 2016 også indeholder en gennemsigtighedsrapport. Det sker for at skabe større åbenhed omkring vores arbejde og for at imødekomme kravene fra loven om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Årsrapport 2017
 

Arkiv:
Læs Copydan Tekst & Nodes årsrapporter og årsregnskaber:

Årsrapport 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

 

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 02 / tekstognode@copydan.dk.